חברי מזכירויות מועצת התלמידים והנוער הארצית לדורותיהן

להלן רשימת חברי מזכירויות מועצת התלמידים והנוער הארצית לדורותיהן. לרגל ציון 20 שנים למועצת התלמידים והנוער הארצית.
הרשימה נמצאת בשלבי עדכון ומסודרת לפי שנים.

שנת תשע"ג

תפקידשם

שנת תשע"ב

תפקידשם
יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארציתאופק הרניק
ס.יו"ר המועצהאיתי כהן
דובר ויו"ר ועדת דוברותגיא גריאני
יו"ר ועדת נוער וקהילהחן פיליפס
יו"ר הועדה האתית-משפטיתמור פינקלשטיין
מזכיר כלליעמית צור

שנת תשע"א

תפקידשם
יו"ר מועצת התלמידים והנוער הארציתאשר אלון
ס.יו"ר המועצהאיתי כהן
דובר ויו"ר ועדת דוברותדין זהר
יו"ר ועדת נוער וקהילהנופר סלמן
יו"ר הועדה האתית-משפטיתראובן שטל
מזכיר כללי

שנת תש"ע

תפקידשם

שנת תשס"ט

תשס"טשם

שנת תשס"ח

תפקידשם

שנת תשס"ז

תפקידשם

שנת תשס"ו

תפקידשם