הצטרפות לעמותה

 

עמותת במתנ"ה פועלת מתוך שליחות להעצמת המנהיגות הצעירה בישראל. הן בקרב בני נוער והן בקרב צעירים.

העמותה פועלת בשלל דרכים ליצירת רשת חברתית צעירה של בוגרי מועצות תלמידים ונוער פיתוחם, והכשרתם למסלולים שונים תוך מתן מענה לצרכיהם ומאפייניהם הייחודיים.  בוגרי המועצה מוזמנים גם לסייע לקידום מנהיגות הנוער הנבחרת והייצוגית בישראל ולפתח את הדור הבא של מנהיגות העתיד במדינת ישראל דרך סיוע למועצות התלמידים והנוער ברמות השונות.

במהלך השנה עמותת במתנ"ה מסייעת במסגרת פרוייקטים שונים למשל: אח בוגר,  מתן הרצאות והדרכת סמינרים, כנסי נטוורקינג ועוד…

ניתן להצטרף כחברי עמותה מן המניין או עמיתי עמותה המסייעים לעמותה.

 

חבר עמותה 

חבר מן המניין זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ולהשתתף בפעולות העמותה ולהינות משירותיה.

רשאי להיות חבר עמותת במתנ"ה רק מי שנמנה על אחד מאלה:

 • בוגר מועצת התלמידים והנוער הארצית.
 • בוגר מזכירויות מורחבות של מועצת התלמידים והנוער הארצית.
 • בוגר מזכירות מצומצמת של מועצת תלמידים והנוער מחוזית (צפון, חיפה, מרכז, תל אביב, ירושלים, דרום, חברה ערבית- לשעבר, התיישבותי).
 • מנחה לשעבר ו/או נוכחי של מועצת התלמידים והנוער הארצית.
 • מנחה לשעבר ו/או נוכחי של מועצת תלמידים והנוער מחוזית.
 • מי שועד ההנהלה מצא, על סמך שיקול דעתו הבלעדי, כי יש לו זיקה לפעילויות ולמטרות העמותה.

דמי החברות בעמותה הינם: 120 ש"ח לשנה.

 

עמית עמותה
עמיתי עמותה אינם חברים מן המניין בעמותה והם אנשים המזדהים עימה, עמית העמותה זכאי להשתתף, בכל אסיפה כללית אך לא יהיה בעל זכות הצבעה באסיפה הכללית של העמותה ולא יוכל להיבח ר לתפקידים במסגרת העמותה למעט בועדות המשנה.
עמית העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה שיועדו לעמית עמותה על ידי ועד ההנהלה.

רשאי להיות עמית עמותת במתנ"ה רק מי שנמנה על אחד מאלה:

 • מי שנמנה על תנאי חבר עמותה
 • חבר עמותה אשר לא חידש את דמי החבר אך שילם דמי עמית
 • בוגר מועצה בתקופה של שנתיים מסיום כהונתו בגלגל המועצות יהיה רשאי להיות עמית עמותה ולא חבר עמותה

דמי העמית בעמותה הינם: 60 ש"ח לשנה.


תהליך ההצטרפות לעמותת במתנ"ה כולל את השלבים הבאים:

 •   מילוי טופס בקשה להצטרף לעמותה (מצ"ב בעמוד זה) הכולל הצהרה והתחיבות להוראותיה והחלטותיה.
 •  תשלום דמי חבר – ע"פ החלטת האסיפה הכללית, החל מ09.12.2017 דמי החבר הינם: 120 ש"ח לשנה ודמי העמית הינם: 60 ש"ח לשנה.
 •   אישור בקשת ההצטרפות על ידי חברי ועד ההנהלה של העמותה.
 • חבר עמותה אשר הפסיק לשלם את דמי החבר במועד (בתום שנתיים), עובר לסטטוס של "ידיד". "ידיד" בעמותת במתנ"ה אינו רשאי להצביע באסיפות העמותה ולהיבחר לתפקיד מטעמה,  והוא רשאי לחדש את חברותו בכל עת.

מעוניין להצטרף כחבר העמותה? שלח לנו מכתב או מייל ל bematana@gmail.com  עם טופס הבקשה ותשלום דמי החבר (צ'ק על שם עמותת במתנ"ה, אישור העברה בנקאית או מזומן). אישור החברות מותנה באישור הוועד.

את דמי החברות יש להעביר במזומן לאחד מחברי הועד או במהלך ישיבת האסיפה הכללית או להעביר העברה בנקאית לחשבון הבנק של העמותה.
עמותת במתנ"ה, בנק מס' 12 – בנק הפועלים, סניף 558, מספר חשבון: 256414

טופס בקשת הצטרפות לעמותה

המעוניינים להרשם כידידי העמותה  לרשימת התפוצה התקופתית במייל ולקבל הזמנת לישיבות ופעילויות העמותה, מוזמנים ליצור קשר באמצעות עמוד "צור קשר" באתר או בדוא"ל bematana@gmail.com