הצטרפות לעמותה

רשאי להיות חבר עמותת במתנ"ה רק מי שנמנה על אחד מאלה:

  •  בוגר מועצת התלמידים והנוער הארצית
  •  בוגר מזכירויות מורחבות של מועצת התלמידים והנוער הארצית.
  •  מנחה לשעבר ו/או נוכחי של מועצת התלמידים והנוער הארצית.
  •   מי שוועד ההנהלה מצא, על סמך שיקול דעתו הבלעדי, כי יש לו זיקה לפעילויות ולמטרות העמותה.

תהליך ההצטרפות לעמותת במתנ"ה כולל את השלבים הבאים:

  •   מילוי טופס בקשה להצטרף לעמותה (מצ"ב בעמוד זה) הכולל הצהרה והתחיבות להוראותיה והחלטותיה.
  •  תשלום דמי חבר – ע"פ החלטת האסיפה הכללית, החל מ2.1.2012 דמי החבר הינם: 120 ש"ח לשנה או 60 ש"ח לשנה לחייל בשירות חובה.
  •   אישור בקשת ההצטרפות על ידי חברי ועד ההנהלה של העמותה.
  • חבר עמותה אשר הפסיק לשלם את דמי החבר במועד (בתום שנתיים), עובר לסטטוס של "עמית". "עמית" בעמותת במתנ"ה אינו רשאי להצביע באסיפות העמותה ולהיבחר לתפקיד מטעמה, אך לא נמנעות ממנו זכויות אחרות והוא רשאי לחדש את חברותו בכל עת.

מעוניין להצטרף כחבר העמותה? שלח לנו מכתב עם טופס הבקשה ותשלום דמי החבר (צ'ק על שם עמותת במתנ"ה, אישור העברה בנקאית או מזומן. אישור החברות מותנה באישור הוועד.

טופס בקשה להצטרף לעמותה

על מנת להשתתף בפעילויות העמותה ובישיבותיה אין חובה להתקבל כחבר עמותה. די ברישום לרשימת התפוצה כ"עמית". המעוניינים להרשם כעמיתי העמותה לרשימת התפוצה התקופתית במייל ולקבל הזמנת לישיבות ופעילויות העמותה, מוזמנים ליצור קשר באמצעות עמוד "צור קשר" באתר או בדוא"ל bematana@gmail.com