הנהגת העמותה

בעמותת במתנ"ה קיימים שלושה מוסדות הפועלים על פי נהלי רשם העמותות.

האסיפה הכללית

האסיפה הכללית הינה "הרשות המחוקקת" של העמותה, והינה הגורם הרשמי, המוסמך לאשר דו"חות כספיים ותוכניות עבודה שנתיות עבור העמותה. האסיפה מונה את כל חברי העמותה הרשומים (בעלי זכות הצבעה) ומוזמנים אליה כצופים גם "עמיתי" העמותה, מזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית ונוספים.

 • האסיפה הכללית מתכנסת לפחות פעם בשנה (בד"כ בחודש ינואר של כל שנה קלנדרית).
 • תפקידה לשמוע דין וחשבון על פעולות ועד ההנהלה ועל פעולות ועדת הביקורת.
 • תפקידה המרכזי- לדון ולאשר דין וחשבון שנתי בתחילת כל שנה אזרחית (על נתוני השנה האזרחית החולפת) טרם העברת הדו"ח לרשם העמותות על-פי חוק.
 • חובת נוכחים- אסיפה כללית חייבת לכלול לפחות ¼ מחברי העמותה הרשומים. במידה ולא נכחו מספר החברים המספיק תוך חצי שעה מתחילת מועד הישיבה יש לפזר את האסיפה ולקיימה תוך שבוע כאשר במועד זה יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל נושא, יהיה מספרם אשר יהיה.
 • בכל אסיפה כללית נרשם פרוטוקול, אשר בסיומה מאושר בחתימת יושב ראש האסיפה ושניים מחברי ועד ההנהלה.
 • ההחלטות באסיפה הכללית מתקבלות בצורה דמוקרטית- על פי רוב.

ועד הנהלה

ועד ההנהלה של העמותה הינו "הרשות המבצעת" וחוליית הביצוע הקדמית של העמותה. הוועד נקבע על ידי האסיפה הכללית והוא מונה לפחות חמישה חברים, בהם יו"ר העמותה. תקופת הכהונה של הוועד הינה שנתיים. במידה ומחצית מחברי הוועד מתפטרים או מסיימים את תפקידם במהלך תקופת הכהונה (נותרו פחות משלושה חברי וועד)- יש לערוך ישיבת בחירות מיוחדת של האסיפה הכללית. גם בישיבות הוועד ישנה חובת נוכחות. המניין החוקי המינימאלי הנדרש לשם קיום ישיבת ועד הינו שלושה חברים. הועד מנהל פרוטוקול המתעד את ישיבותיו והחלטותיו. 

ועד ההנהלה של העמותה, כפי שקבעה האסיפה כללית ביום 18 לדצמבר 2014

 

תמונה שם תפקיד פרופיל בפייסבוק – ליצירת קשר
שלי (ימי) מוניצור יו"ר העמותה משנת 2019
חברת ועד העמותה בין השנים 2017-2019
שלי מוניצור
הדרה רוזנבלום חברת ועד העמותה
חברת ועדת ביקורת בין השנים 2012-2019 לשעבר מפקחת משרד החינוך ומנהלת יחידת מועצות תלמידים ונוער
 הדרה רוזנבלום
אלון באום חבר ועד העמותה  אלון באום
  גיא ניסנזון חבר ועד העמותה  גיא ניסנזון
 אור מורדו חבר ועד העמותה
יו"ר העמותה בין השנים 2017-2019, חבר ועד העמותה בין השנים 2010-2012 
אור מורדו

תודה לחברי הועד ההנהלה של העמותה לאורך השנים:

מ-31 לינואר 2006 ועד 11 למאי 2006 : עמיר הרן, קייס טיבי, משה ישי, אלכס סורוקין, רוברט דן ינוביץ', אוה רוזנטל, דפנה רוזנבלום (הנ"ל הינם מייסדי העמותה וכיהנו בתפקיד עד לבחירת וועד).

11 למאי 2006 ועד סוף שנת 2010: עמיר הרן (יו"ר מ2006 ועד 2009), משה ישי (ממלא מקום יו"ר עד 2006 ויו"ר משנת 2009), שרית בן עמי (עד 26 לפברואר 2009), גלית אליאסי (עד 26 לפברואר 2009), רוברט דן ינוביץ' (עד 27 למרץ 2008), לירון ספרד (מ27 למרץ 2008), רביד בן זאב (מ26 לפברואר 2009), יוסף כהן (מ26 לפברואר 2009)

27 לינואר 2011 ועד 26 לינואר 2012: דודי אוחיון

27 לינואר 2011 ועד 6 לדצמבר 2012: אור מורדו, יהודה חממי.

27 לינואר 2011 ועד דצמבר 2013: הדר שומן

2013-2014: עודד גפני, גל סעדה.  

2010-2014: אורי מלכין (יו"ר העמותה 4 שנים ברציפות). 

2014-2017: סיון גולדברג (יו"ר העמותה מ2014-2017), דן ינוביץ (2014-2017),  יהודה חממי (2011-2012, 2014-2017), נופר סלמן (2014)

2017-2019:  אור מורדו (יו"ר ה), דן ינוביץ (2014-2017), סיון גולדברג , שלי מוניצור, קורל וקסלר

ועדת הביקורת

כל עמותה חייבת לקיים מנגנון ביקורת פנימי בדמות ועדה, ו/או ביקורת חיצונית על ידי רואה חשבון או גוף/מוסד אחר שהוסמך לכך על ידי רשם העמותות.

 ועדת הביקורת של עמותת במתנ"ה נבחרת באסיפה הכללית הרגילה ובהתאם לתקנון, מונה לא פחות מ-3 חברים אשר אינם חברי ועד או בעלי קשר משפחתי כזה או אחר לחברי הוועד.

 • תפקידה המרכזי של ועדת הביקורת- לדון ולהמליץ לאסיפה הכללית בעניין אישור הדו"ח השנתי של העמותה.
 • החל משנת 2012 צפויה העמותה לפעול גם בפיקוח של משרד רואה חשבון.

חברי ועדת הביקורת נכון לשנת 2017 :

 • אורי מלכין (יו"ר הועדה)
 • דן ינוביץ
 • עודד גפני

חברי ועדת ביקורת קודמים: נחי בוגסלבסקי (2011-2012), עו"ד עמיר הרן (2010-2011), יעל ארמוני (2011-2012), עמית כתר (2012-2014), חן בן איעזר (2015-2017), אלעד ארביב(2015-2017), הדרה רוזנבלום (2012-2019), חן קראוס (2017-2019), עודד גפני (2017-2019).