חזון, שותפים לדרך ודרכי פעולה

חזון העמותה

עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) הינה גוף המסייע בקידום ערכים אזרחיים ודמוקרטיים המתקיימים במסגרות של מנהיגות ייצוגית נבחרת (מועצות תלמידים ונוער).העמותה מסייעת לגורמים המקצועיים במשרד החינוך ולנציגים החברים במועצות תלמידים ונוער (בעיקר ברמת מועצת התלמידים והנוער הארצית וברמת מועצת התלמידים והנוער המחוזיות) בקידום מקצועי, הקניית ערכים ורכישת כלים הנדרשים ממנהיג בעידן דמוקרטי ומודרני.

מטרות העמותה
מטרות העמותה הינן טיפוח וקידום בני נוער וצעירים אשר עוסקים ו/או עסקו במנהיגות ייצוגית נבחרת (במסגרת מועצת התלמידים והנוער הארצית ומועצות התלמידים והנוער המחוזיות) לרבות:

 • חניכה ועידוד של חברי מועצת התלמידים והנוער הארצית.
 • טיפוח הקשר בין בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית, בין היתר באמצעות: מאגר מומחים, ידע מקצועי ועדכונים שוטפים.
 • קידום בני נוער העוסקים במנהיגות ייצוגית.
 • קיום קשרים ופעילויות עם ארגונים וגופים מקבילים ובינלאומיים בארץ ובעולם.
 •  בסמכות העמותה לעשות כל מה שהעמותה תמצא לנכון, וכל פעולה שהיא לרבות כל פעולה משפטית שהיא, למילוי מטרותיה וכל פעולה שבסמכותו של כל גוף משפטי וכל עמותה לעשות לפי כל דין, לרבות: תרומות, מענקים, מלגות, התקשרויות, גביית דמי חבר וכו'…. (מתוך תקנון העמותה, דצמבר 2010)

דרכי פעולה

 • ייעוץ, ליווי וסיוע למנחי מועצות תלמידים ונוער.
 • "אח בוגר"- חניכת תלמידים ובני נוער, שהינם בעלי תפקידים במזכירות מועצות התלמידים והנוער הארצית ובמועצות המחוזיות.
 • תמיכה בפרויקטים גדולים בהם מעורבת מועצת התלמידים והנוער הארצי (כנס בינלאומי לנוער, ועידת מועצות ארצית שנתית, "כנסת צעירה").
 • מתן מלגות לתלמידים ובני נוער – על בסיס קריטריונים של הצטיינות (קרן לזכרה של סגן הילה בצלאלי ז"ל) ומצב כלכלי (קרן המלאכים).
 • "מאגר מרצים" – בניית תכנים והעברת הדרכות והרצאות בנושאים מגוונים, הקשורים לפיתוח מנהיגות ייצוגית נבחרת: מנהיגות, מנהיגות נוער, רטוריקה, עבודת צוות, יצירתיות, ערכים ועוד.
 • ניהול והנחיית סמינרים וגיבושים המיועדים לחברי מועצות התלמידים והנוער.
 • שירותי ייעוץ לבניית תדמית וניהול קשרי תקשורת ודוברות (ניסוח הודעות לתקשורת, קשר לעיתונאים ולגופי תקשורת, הובלת קמפיינים, סיוע במיתוג).
 • שירותי סיוע וייעוץ משפטי למועצות התלמידים והנוער.
 • שירותי גרפיקה וסיוע בעריכת סרטים וחומרים ויזואלים המופקים על ידי מועצות התלמידים והנוער.
 • קישור המועצה לבוגרים ולבעלי מקצוע רלוונטיים במשק הישראלי.
 • שת"פ עם גורמים חינוכיים וגופי ממשל.
 • השתתפות בפורומים- כנסת ישראל, משרד החינוך, מנהל חברה נוער, המכון הישראלי לדמוקרטיה, כנס הצעירים, המרכז לשלטון מקומי, השדולה למען הנוער והשדולה למען הצעירים בישראל.
 • מרכז השמה ("דרושים")- ריכוז מאגר הצעות עבודה המיועדות לבוגרי מועצות תלמידים ונוער.
 • הדרכה בכנסי הקמה של מועצות התלמידים.
 • סיוע בהכנת נציגי מועצות תלמידים למפגשים עם נוער בחו"ל.
 • אפיק כלכלי לפרויקטים גדולים של המועצה הארצית, לדוגמא: משלחות של נציגי מועצה לחו"ל.
 • ארגון תחרויות ארצית בנושא מועצות תלמידים ונוער.
 • תיעוד היסטוריית מועצות התלמידים והנוער בישראל והפקת כנסים, חוברות וחומרי הסברה בנושא.

קוד אתי
הקוד האתי של עמותת במתנ"ה מבוסס על ארבעת ערכי היסוד של אמנת מועצות התלמידים והנוער- אחריות, מעורבות, ייצוגיות וכבוד הדדי. הקוד אושרר בישיבת האסיפה הכללית ומחייב את חברי העמותה והפועלים מטעמה.

 שיתופי פעולה

           

מועצת התלמידים והנוער הארצית     משרד החינוך – מינהל חברה ונוער

המרכז לשלטון מקומי לוגו              לוגו צוערי הדמוקרטיה

המרכז לשלטון מקומי                                       המכון הישראלי לדמוקרטיה

סמל עמותת טוב ביחד    

עמותת "טוב יחד"                                             ארגון צ.א.ל.ה

 

               

השדולה למען הצעירים                 השדולה לקידום תנועות הנוער והחינוך הבלתי פורמאלי