מי אנחנו? – אודות העמותה

עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) היא עמותה רשומה, המוכרת על ידי רשם העמותות ופועלת החל מ-31 לינואר 2006.
העמותה הוקמה על ידי בוגרים של מועצת התלמידים והנוער הארצית (פרויקט ארצי לקידום מנהיגות נוער צעירה, הפועל בחסות מנהל חברה ונוער במשרד החינוך ופעילותו זכתה להכרה ולהוקרה מהגורמים הרשמיים במדינת ישראל, כגון: כנסת ישראל, השלטון המקומי ועוד).
העמותה קמה מתוך הבנתם ותפישת עולמם של הבוגרים על תרומתן וחשיבותן הרבה של מועצות התלמידים והנוער במדינת ישראל, כגוף המקנה ערכים ומיומנויות בתחום המנהיגות הייצוגית והנבחרת. תפיסת היסוד של העמותה היא שמועצות התלמידים והנוער מהוות כיום "כר גידול" של מנהיגות צעירה, תוך כך שהן מקנות ערכים וכלים הנדרשים ממנהיג בעידן דמוקרטי ומודרני.
העמותה פועלת בצמוד להנהגת מועצות התלמידים והנוער בארץ (מועצת התלמידים והנוער הארצית ומועצות התלמידים והנוער המחוזיות) ומסייעת להם במגוון פרויקטים ואמצעים, כגון: פרויקט חונכים "אח בוגר", פרויקט מלגות על בסיס כלכלי, הפקת יומן למועצות התלמידים והנוער ופרויקטים נוספים.
בעלי התפקידים בעמותה (סטודנטים, חיילים, אקדמיים ובעלי מקצוע) מסייעים למועצות התלמידים והנוער במגוון תחומים מקצועיים הנדרשים לפעילותם: דוברות, קמפיינים ויחסי ציבור, ייעוץ משפטי, קשרי חוץ וקשרים בינלאומיים, פיתוח הדרכה ועוד.
חברי העמותה מהווים חלק פעיל בועידות ובסמינרים המקצועיים של מועצות התלמידים והנוער ומובילים חלק מרכזי בשימור הידע, בעיצוב התכנים ובהכשרת פני הדור הבא.
בעמותה חברים כ-22 חברי אסיפה כללית ועוד כ-30 עמיתים הפועלים במסגרתה על בסיס קבוע. בנוסף, באופן פחות פורמאלי לעמותה קשר עם מאות בוגרים של פרויקט מועצות התלמידים והנוער.
לעמותה 5 חברי ועד נבחרים המובילים את פעילותה מטעם האסיפה והם פועלים על פי תוכנית עבודה המאושרת אחת לשנה.
העמותה פועלת בהתאם להוראות חוק העמותות, התש"ם-1980, הנחיות רשם העמותות, ותקנון העמותה. פעילות העמותה מפוקחת על פי דין בידי הגופים המפקחים על פעילות העמותות בישראל: רשם העמותות ורשות המיסים.
העמותה מוגדרת ומורכבת ממתנדבים. אין בה מקבלי שכר.
העמותה חייבת בדיווחים (דין וחשבון שנתי תקופתי) לחבריה, לוועדת ביקורת (גוף ביקורת פנימי הפועל מכוח החוק), למס הכנסה ולרשם העמותות והיא מנהלת חשבון בנק שאינו למטרת רווח.