מאגר מידע והפעלות

כתבות ומאמרים - ע"י חברי העמותה

שם הקובץתיאורמקורקישור
החלטת ועדת האתיקה
בעניין קובלנת עמותת במתנ"ה נגד חברת הכנסת עינת וילף
אתר הכנסתלחץ לצפייה
מאמר דעה: שנת הלימודים בפתח - בואו ננסה להפוך את ההיסטריה להיסטוריהנכתב על ידי אורי מלכיןהמכון הישראלי לדמוקרטיהלחץ לצפייה
מאמר דעה: תנו רק לצעירים בעלי ניסיון להנהיגנכתב על ידי אורי מלכיןNRG מעריבלחץ לצפייה
פרוטוקול צוות צעירים של המכון הישראלי לדמוקרטיה- בהשתתפות נציג העמותה, אורי מלכיןהמכון הישראלי לדמוקרטיהלחץ לצפייה
דו"ח סיכום: סמינר הכשרה ארצי לנציגי מועצות תלמידים ונוער (קיץ 2011) נכתב על ידי אור מורדו ויהודה חממימנהל חברה ונוערלחץ לצפייה


תכנים, הפעלות ומערכי שיעור

שם הקובץתיאורסוג הקובץקישור להורדה
מסלולים במנהיגות צעירה - מועצות התלמידים והנוער בישראלPDFלחץ להורדה
מועצות תלמידים בית ספריות - מינהל חברה ונועראתר מינהל חברה ונוערמצגת powerpointלחץ להורדה
הפעלה לועידה תשעא - המועצות הבית ספריותנכתב ע"י עמותת במתנ"הPDFלחץ להורדה
הפעלה לועידה תשע - המועצות המחוזיות במבחןנכתב ע"י עמותת במתנ"הPDFלחץ להורדה
הישגי המועצות 60 שנהנכתב ע"י הדרה רוזנבלוםWORDלחץ להורדה
בשביל המועצה הרשותית- הקמת מועצת תלמידים ונועראתר מינהל חברה ונועראתר אינטרנטלחץ להורדה
מהי עמותת במתנ"ה ? נכתב ע"י עמותת במתנ"המצגת powerpointלחץ להורדה
מאגר מסמכים - מועצת התלמידים והנוער הארצית

שם הקובץתיאורסוג הקובץקישור להורדה
סיכום פעילות מועצה ארצית תשעאWORDלחץ להורדה
מסמך הועידה תשסח 2008נושא הוועידה: השינוי מתחיל בנו. מועצות התלמידים מאין ולאן?PDFלחץ להורדה
מסמך הועידה תשסט 2009נושא הוועידה: הנוער ברשות העיר. שמים את הרשויות במרכז, בצפון ובדרוםPDFלחץ להורדה
מסמך הועידה תש"ע 2010נושא הוועידה: הנוער מנהיג מדינה עם עתידPDFלחץ להורדה
סיכום סמינרי חנוכה 2010DOCלחץ להורדה
מסמך הועידה תשע"א 2011נציג ראוי מוביל שינויPDFלחץ להורדה
מסמך הועידה תשע"א 2012זמן להתנער הנוער מתעוררPDFלחץ להורדה