"קרן המלאכים" – מלגות על בסיס קריטריונים כלכליים

 

קול קורא – מלגות קרן המלאכים: מועד סמינרי חורף  – 2018, תשע"ט

לקראת סמינרי החורף (סמינרי חנוכה) של מועצות התלמידים והנוער המחוזיות שיתקיימו בחודש דצמבר, עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) מכריזה כמדי שנה קול קורא על פתיחת "קרן המלאכים".

לקראת סמינרי החורף של מועצות התלמידים והנוער הארצית והמחוזיות, עמותת במתנ"ה מעניקה מלגות לנציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ולחברי מועצות התלמידים והנוער המחוזיות, על בסיס כלכלי בצירוף קריטריונים של מצב אישי ותרומת הנציג/ה.
לצורך המלגה הקצתה העמותה סכום כספי, אשר יחולק על ידי ועדת המלגות בין הפונים. זכאים להגיש בקשה למלגה נציגים נבחרים של מועצות התלמידים והנוער המחוזיות, המועצה הארצית וחברי המזכירות המורחבת של מועצת התלמידים והנוער הארצית זו (יושבי ראש מחוזות). העמותה רשאית לדון גם בבקשות של נציגי מועצות תלמידים ונוער שאינם עונים לזכאות זו, אולם עדיפות תינתן לזכאים.

הקרן מעניקה מלגות על רקע כלכלי לנציגי מועצות תלמידים ונוער הלוקחים חלק בסמינר הארצי למועצות תלמידים ונוער ובמקרים חריגים לנציגים בסמינרי המועצות המחוזיות

מבקשי המלגה מתבקשים למלא ולשלוח את הטפסים הבאים:
• טופס בקשה למלגה – 3 עמודים (מצ"ב).
• הצהרת המבקש/ת והצהרת הוריו/ה חתומים– עמוד אחד (מצ"ב).
• צילום תעודת זהות של המבקש/ת ושל הוריו (כולל ספח).
• אישורי הכנסות והוצאות רלוונטיים (מפורטים במסגרת טפסי הבקשה למלגה וטופס התנאים והקריטריונים), צילומי 2 תלושי משכורת אחרונים וטופס 106 אחרון הינם בגדר חובה.
• אישורים רפואיים – במידה וישנם.
• המלצה המעידה על תפקוד המבקש/ה במסגרת מועצות התלמידים והנוער, מאחד או יותר מגורמי החינוך והפיקוח של משרד החינוך או המרכז לשלטון מקומי/מרכז המועצות האזוריות, שעימם פועל/ת המבקש/ת, כמפורט בטופס התנאים והקריטריונים.

פרטים נוספים אודות הקריטריונים לחלוקת המלגה מופיעים בטופס "התנאים והקריטריונים לקבלת מלגה לחברי מועצות תלמידים ונוער" המצ"ב שפרסמה העמותה.
דיוניה והחלטותיה של ועדת קרן המלגות של העמותה הינם חסויים וזכות עיון בהם תינתן לחברי הועד וועדת הביקורת של העמותה בלבד. העברת כספי המלגות יבוצע לאחר דיון הועדה במהלך החודש.
מבקשי המלגה מתבקשים לשלוח את הטפסים והנספחים לא יאוחר מיום 25.11.2018

באחת הדרכים הבאות:
א. לדואר אלקטרוני bematana@gmail.com
ב. להעבירם פיזית (ידנית) לאחד מחברי ועדת קרן המלגות.

להורדה:

קול קורא קרן המלאכים חורף 2018

להורדת טפסי בקשת מלגת "קרן המלאכים"

בברכה,
אור מורדו, דן ינוביץ ושלי מוניצור
חברי וועדת קרן המלגות

 

על המלגה וקרן המלגות:

"קרן המלאכים" הינה אחת הדרכים באמצעותם פועלת עמותת במתנ"ה לקידום מנהיגות צעירה של מועצות תלמידים ונוער, ולתמיכה בערכים של חינוך, תרומה לזולת וערבות הדדית.

המלגה ניתנת לחברים במועצת התלמידים והנוער הארצית ובמזכירות המורחבת של מועצת התלמידים והנוער הארצית (יו"רי מועצות תלמידים ונוער מחוזיות) על בסיס קריטריונים כלכליים. ועדת קרן המלגות של עמותת במתנ"ה, המונה שלושה חברים, אחראית על בחינת הבקשות והקצאת כספי המלגה ולצורך כך מתכנסת פעמיים בשנה (בחודש דצמבר- לקראת סמינרי חנוכה ובחודשים יולי-אוגוסט לקראת סמינרי הקיץ).

הקרן קרויה על שם אחד מכתביה האחרונים של שולמית (שולי) מלכין ז"ל, אשת חינוך, אשר הלכה לעולמה בחודש יוני 2012. ביומנה ובכתביה האחרונים ציטטה שולי מדבריו של  לוצ'אנו דה קרשנצו, העוסקים בחשיבותה של הערבות ההדדית: "כל אחד מאיתנו הוא מלאך עם כנף אחת, רק אם נהיה מחובקים נוכל לעוף יחדיו". ציטוט זה מהווה את המקור לשמה של הקרן.

למידע אודות שולמית מלכין ז"ל- באתר המוזיאון לתולדות העיר ראשון לציון.

למידע אודות שולמית מלכין ז"ל - באתר המרכז הלאומי להשתלות.

בעמותה פועלת קרן מלגות נוספת, "קרן החלומות" המיועדת להנצחת שמה וזכרה של סגן הילה בצלאלי ז"ל, אשר נהרגה בתאונה בהר הרצל. הילה כיהנה בתפקיד יו"ר מועצת התלמידים והנוער המחוזית של מחוז ירושלים. מטרתה של הקרן לעודד מצטיינים במסגרת מועצות התלמידים והנוער בישראל.  לפרטים אודות מלגת ההצטיינות ע"ש סגן הילה בצלאלי.