פרוייקטים ושירותים

תכנית העבודה לשנת 2011:

קרן מלגות

עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) מעניקה מלגות לנציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ולחברי מזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית המורחבת, על בסיס כלכלי בצירוף קריטריונים של מצב אישי ותרומת הנציג/ה.

לצורך המלגה הקצתה העמותה (למועד יולי אוגוסט 2011) סכום כולל של 2,500 ₪ אשר יחולקו על ידי ועדת המלגות בין הפונים. זכאים להגיש בקשה למלגה נציגים נבחרים של מועצת התלמידים והנוער הארצית וחברי המזכירות המורחבת של מועצת התלמידים והנוער הארצית זו (יושבי ראש מחוזות).  – לפרטים נוספים הפנייה לדף מיוחד לפרוייקט – מפורט בהמשך

"אח בוגר"

פרויקט חונכים לבעלי תפקידים ולמועצות מחוזיות, במטרה לסייע בפעילותם השוטפת

יומן מועצות

יומן זה לשנת הלימודים תשע"ג, שישמש עבורכם כלי עבודה מרכזי, ויסייע לנציגי המועצות במסגרת תפקידם כנציגי נוער נבחרים ובמסגרות השונות האחרות בהם הם פועלים.

הוצאתו תהא בשיתוף ספונסרים שיפורסמו ביומן ושיתוף פעולה בין עמותת במתנ"ה ובין הנהגת מועצות התלמידים והנוער ובראשם מזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית.

מאגר מרצים

הקמת מאגר מרצים להזמנת הרצאות, תכניות סדנאות ופעילויות על מועצות התלמידים והנוער הן לגופים חיצוניים וגופי חינוך והן למועצות התלמידים והנוער בארץ קישור לעמוד מאגר המרצים

תחרות "מה עשית בשביל מועצה"

תחרות בבתי הספר ובערים סביב הרעיון "מה המועצה תרמה לי ומה אני תרמתי למועצה" להעלאת הפרסום והמחויבות למועצות כנציגי הנוער.

סיוע לכנס הנוער הבינלאומי

תחומי העיסוק של העמותה

פעילות לסיוע למועצה הארצית בהתאם לחזון ומטרות העמותה

פתיחת אתר אינטרנט לליווי ושיווק פעילות העמותה

הכרה בהתנדבות במסגרת העמותה כזכאות לנקודות זכות אקדמיות

המשך שיקום העמותה והעשייה השוטפת

 

 

קרן מלגות

להורדת טפסים לחץ כאן  - קישור לקובץ PDF מצורף בשם "מלגת במתנה מועד יולי אוגוסט 2011"

פרטים נוספים:

מלגת עמותת במתנ"ה קיץ 2011

עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) מעניקה מלגות לנציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ולחברי מזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית המורחבת, על בסיס כלכלי בצירוף קריטריונים של מצב אישי ותרומת הנציג/ה.

לצורך המלגה הקצתה העמותה (למועד יולי אוגוסט 2011) סכום כולל של 2,500 ₪ אשר יחולקו על ידי ועדת המלגות בין הפונים. זכאים להגיש בקשה למלגה נציגים נבחרים של מועצת התלמידים והנוער הארצית וחברי המזכירות המורחבת של מועצת התלמידים והנוער הארצית זו (יושבי ראש מחוזות). מבקשי המלגה מתבקשים למלא ולשלוח את הטפסים הבאים:

  • טופס בקשה למלגה – 3 עמודים (מצ"ב).
  • הצהרת המבקש/ת והצהרת הוריו/ה חתומים– עמוד אחד (מצ"ב).
  • צילום תעודת זהות של המבקש/ת ושל הוריו (כולל ספח).
  • אישורי הכנסות והוצאות רלוונטיים (מפורטים במסגרת טפסי הבקשה למלגה וטופס התנאים והקריטריונים), צילומי 2 תלושי משכורת אחרונים וטופס 106 אחרון הינם בגדר חובה.
  • אישורים רפואיים – במידה וישנם.
  • המלצה המעידה על תפקוד המבקש/ה במסגרת מועצות התלמידים והנוער, מאחד או יותר מגורמי החינוך והפיקוח שעמם פועל/ת המבקש/ת, כמפורט בטופס התנאים והקריטריונים.

פרטים נוספים אודות הקריטריונים לחלוקת המלגה מופיעים בטופס "התנאים והקריטריונים לקבלת מלגה לחברי מועצות תלמידים ונוער- מועד יולי אוגוסט" שפרסמה העמותה.

דיוניה והחלטותיה של ועדת קרן המלגות של העמותה הינם חסויים וזכות עיון בהם תינתן לחברי הועד וועדת הביקורת של העמותה בלבד. העברת כספי המלגות יבוצע לאחר דיון הועדה במהלך החודשים יולי-אוגוסט.

מבקשי המלגה מתבקשים לשלוח את הטפסים והנספחים לא יאוחר מיום א', 10 ליולי 2011 באחת הדרכים הבאות:

          א.         בדואר רשום לכתובת רח' תרנ"א 56/3, חדרה מיקוד 38381 (לידי מר יהודה חממי- קרן המלגות עמותת במתנ"ה).

          ב.          בדואר רשום לכתובת רח' הורד 1 נס ציונה מיקוד 74063 (לידי מר אורי מלכין- עמותת במתנ"ה).

           ג.          לדואר אלקטרוני bematana@gmail.com.

          ד.          להעבירם פיזית (ידנית) לאחד מחברי ועדת קרן המלגות.

בברכה,

אורי מלכין,  יו"ר עמותת במתנ"ה

יהודה חממי והדר שומן

חברי ועד העמותה וועדת קרן המלגות