ועדת הבחירות למועצת התלמידים והנוער הארצית 2014

בעקבות אי סדרים שהתגלו בהליך הבחירות למועצת התלמידים והנוער הארצית, בהחלטת חברי המזכירות המורחבת של מועצת התלמידים והנוער הארצית, הוקמה ועדת בחירות חדשה שבה חברים בני נוער ובוגרים חברי עמותת במתנ"ה.    

בעמוד זה תוכלו לקרוא על החלטות, הנחיות והבהרות של וועדת הבחירות החדשה, וכן להוריד את תקנון הבחירות וטפסים רלוונטיים לבוחרים ולמועמדים. בעמוד זה יפורסמו גם ספר הבוחרים ורשימת המועמדים.

הבחירות יתקיימו ביום ב', 11.8.2014 (לו"ז ההערכות המלא ליום הבחירות מופיע מטה)

דרכי קשר עם ועדת הבחירות: דוא"ל bematana@gmail.com

הודעות של ועדת הבחירות:

3.8.2014 דחיית פרסום ספר המועמדים הסופי
לאור כמות גדולה (יחסית) של ערעורים על רשימת המועמדים שהוגשו לוועדת הבחירות בשבוע שעבר, ומתוך רצון לבחון את טענות הערעורים ולקבל את תגובות המועמדים שהערעורים נוגעים להם,  ועדת הבחירות החליטה על דחייה בפרסום ספר המועמדים הסופי. הועדה שלחה ביום שישי האחרון (למועמדים הרלוונטיים) מסמך, ובו ריכוז טענות הערעורים וביקשה מהם להשיב עד ליום ד' הקרוב. הועדה לא חשפה בפני המועמדים את שמותיהם של מגישי הערעורים ומבקשת בזאת להבהיר כי כל מי שטוען אחרת – טועה, מטעה ומשקר. ביום ד' (6.8.2014) בשעות הערב תשב הוועדה על תגובת המועמדים ותקבל את החלטותיה הסופיות. לאור זאת, אנו צופים כי ספר המועמדים הסופי יפורסם באתר הועדה ביום ה' בשעות הערב.

3.8.2014נהלים הנוגעים לתעמולת בחירות בזמן סמינר מועצת התלמידים והנוער הארצית
  אנו מבקשים לפרסם מספר הנחיות לשמירה על טוהר הבחירות בימי סמינר מועצת התלמידים והנוער הארצית:
המועמדים מתבקשים לשקף בעשייתם את ערכי אמנת המועצות, ובעיקר לשמור על ערך ה'ערבות ההדדית'.  להמנע מהשמצות ופגיעה בשמם הטוב של חברי מועצות התלמידים והנוער בימים רגישים אלה. הוועדה מבקשת להימנע מחלוקת פליירים, תליית שלטים וחלוקת חומרי הסברה בהם מופיעים שמות המועמדים כמועמדים. הוועדה ביקשה מהנהלת הסמינר כי למעט 3 תכנים שאושרו מראש, והכוללים היבטים מקצועיים של עבודת הועדות (מסמך הועידה ואמנת המועצות) לא תהיה מעורבות של המועמדים השונים בהעברת תכני הסמינר ללא מתן אפשרות גם לשאר המועמדים להיות מעורבים (למשל: בעת העברת פעילות outdoor). חשוב לנו מאוד כי תישמר בסמינר אווירה נעימה ומפרגנת.

3.8.2014המנעות מפגיעה בערכי המועצות וטוהר הבחירות בסיוע אפליקציות סלולר ואינטרנט
הועדה מבקשת להסב את תשומת ליבכם לשורה של 'מוקשים' אתיים בהם היא נתקלה באחרונה: שיחות בקבוצות 'וואטסאפ' ו'פייסבוק' סגורות, העברת אינפורמציה וצילומי מסך מאחורי גבם של מועמדים, הקלטת שיחות למטרות שונות, השמצות אנונימיות באפליקציית 'הסיקרט', שליחת מיילים בעלי נימה מתסיסה בתפוצת נאט"ו ועוד.

29.7.2014 - פרסום טיוטת ספר המועמדים (+ מתן אפשרות לערער תוך 24 שעות).

29.7.2014 - פרסום דחייה נוספת של הבחירות. הבחירות יתקיימו ביום ב', 11.8.2014 מהשעה 11:00 בסמינר שיין בפתח תקווה.

27.7.2014 - פורסם ספר הבוחרים הסופי.

20.7.2014פורסמה טיוטת ספר הבוחרים. ערעורים על הטיוטא יתקבלו עד יום ד' 23.7.2014

20.7.2014 - ועדת הבחירות מודיעה בזאת על דחיית מועד הבחירות לבעלי תפקידים (מזכירות) מועצת התלמידים והנוער הארצית לתאריך יום ד' 6.8.2014. דחיית התאריך נועדה לאפשר למחוז דרום לקיים בחירות מחדש ולשאר המחוזות לקיים השלמת בחירות לממלאי מקום. כמו כן הדחייה נובעת מהמצב הביטחוני שהוביל לגיוס מילואים בצו חירום של חלק מחברי הוועדה.

19.7.2014- ועדת הבחירות החליטה לאפשר לחיילים ששמם מופיע בספר הבוחרים להצביע בבחירות באמצעות 'מעטפה כפולה'. מצביע שמועד גיוסו הנו לפני ה9.8.2014 מתבקש ליצור קשר עם ועדת הבחירות לצורך קבלת פרטים נוספים.

14.7.2014הבהרה לסעיף 1.5 בתקנון הבחירות: שני ממלאי המקום הקבועים לכל מחוז הם תפקידים נבחרים, אשר צריכים להיבחר בבחירות דמוקרטיות כמו נציג ארצי רגיל. ממלאי מקום אשר לא נבחרו באופן דמוקרטי לא יתקבלו על ידי וועדת הבחירות. במקרה של נציגות משוריינת במועצת התלמידים והנוער הארצית (למשל: נציג/ת עיר או עדה, כקבוע במפתח הנציגות של מועצת התלמידים והנוער הארצית) יוכל להגיע ממלא המקום רק מקרב הגוף או העדה שעבורם שוריין המקום.

הבהרה לסעיף 13 בתקנון הבחירות: נציגים שנבחרו לכהונה במועצת התלמידים והנוער הארצית וסיימו בשנת תשע"ד כיתה י"ב, רשאים להצביע בבחירות למועצת התלמידים והנוער הארצית על פי עקרון ההמשכיות, אולם לא רשאים להתמודד לתפקיד או להיבחר. המילה 'בעל תפקיד' בסעיף 13 בתקנון הבחירות = נציג בארצית. על מסיימי י"ב שנבחרו בתשע"ד לכהונה במועצת התלמידים והנוער הארצית להגיש טופס נציגות תקני, כשאר הנציגים. היות והנציגים הללו אינם נדרשים בבחירות מחדש, טופס נציגות מ-6 החודשים האחרונים, בתוספת פרטי המידע החדשים, יתקבל על ידי ועדת הבחירות. זכותו של בוגר י"ב להצביע בבחירות פוסקת עם גיוסו לצה"ל/שירות לאומי, או ב1.9.2014 (תחילת שנת הלימודים תשע"ה).

13.7.2014להלן תוצאות הבדיקה של הפרוטוקולים של הבחירות שנערכו בשמונת המחוזות לנציגים ארציים. 6 מחוזות ערכו בחירות תקינות. מחוז אחד (המחוז ההתיישבותי) נדרש לתקן ליקויים בפרוטוקול הבחירות או לערוך בחירות מחדש, ומחוז אחד (מחוז דרום) ערך בחירות תקניות באופן חלקי, ונדרש להשלים בחירות עד לתאריך 23.7.2014. תוצאות הבדיקה בקובץ הודעת יו"ר ועדת הבחירות המצ"ב.  שאר המחוזות הרלוונטיים (מרכז, חיפה, חברה ערבית, צפון) גם הם יכולים להשלים בחירות, לנציגים ולממלאי מקום, במידה ויש להם צורך בהשלמה. שימו לב כי בחירות תקניות במחוזות, על פי תקנון העל החדש, (אשר נכנס לתוקף ביום 1.7.2014) חייבות לכלול לפחות 50% מהרשויות הפועלות במחוז. הבחירות צריכות להיות על פי תקנון, בפיקוח ועדת בחירות מחוזית, חשאיות, שוות, דמוקרטיות ומתועדות בפרוטוקול בחירות (בו מפורטים שמות הבוחרים, הרשויות מהן מגיעים הבוחרים, שמות המועמדים ותוצאות ההצבעה- במחוזות בהן לא מפורסמות תוצאות ההצבעה לאור קביעת התקנון המחוזי, ניתן לשלוח את התוצאות גם כנספח סודי לידיעת ועדת הבחירות בלבד). על הפרוטוקול יחתמו יו"ר המועצה המחוזית, יו"ר ועדת הבחירות ומנחה המועצה המחוזית. בהשלמת הבחירות יוכלו להשתתף אך ורק נציגים בעלי טופס נציגות מחוזי חתום כדין.

13.7.2014ועדת הבחירות החליטה לאפשר הגשת טפסי נציגות ישנים (משלושת החודשים האחרונים), ובתנאי שהחתימות בטופס הישן הנן מקוריות (של החותמים) ולטופס הוספו ידנית, בנוסף, פרטי המידע הנדרשים מטופס הנציגות החדש (למשל: ת.ז של החותם וכתובת מגורים של החותם). ההבדלים בין טופס הנציגות הישן לחדש (כלומר התוספות הנדרשות כדי להכיר בטופס ישן כטופס חדש) מסומנים בצבע תכלת בטופס המצ"ב. נא הקפידו למלא את כל הפרטים החסרים. הוועדה מזכירה כי טופס שקרי / חתימה שתתגלה כלא מקורית, עלולים להוביל להמלצה על הליך שימוע או הדחה.

13.7.2014ועדת הבחירות החליטה לאשר למועמדים לתפקידים בבחירות להגיש את 50 החתימות של התומכים הנדרשות על פי תקנון הבחירות גם באופן מקוון, ובתנאי שיהיו בהם כל הפרטים המופיעים בקובץ ההחתמה המצ"ב. ניתן להגיש טופס המבוסס על קבצי google docs, אתר עצומה או אתר עצומות חינם.  יובהר כי על החותמים להיות בני נוער בכיתה ז' עד י"ב ואסור על המועמד להבטיח להם תמורה כספית או טובת הנאה עבור התמיכה. את 50 החתימות יש להגיש עם טפסי המועמדות עד לתאריך 19.7.2014 בשעה 20:00. החתימות חייבות לכלול: שם מלא, ת.ז, תאריך לידה, טלפון, כתובת מגורים, שם המוסד החינוכי בו לומד/ת וחתימה.

12.7.2014 עקב המצב הביטחוני, ועדת הבחירות החליטה לאשר השלמת החתמה של יו"רים ומנחים על טפסי הנציגות של הנציגים הארציים גם באופן הבא: נציגים שאין באפשרותם להגיע ולהחתים את טופס הנציגות בחתימה מקורית פיזית, מתבקשים לבקש מהגורם החותם לשלוח ישירות לוועדת הבחירות תצהיר, ובו פרטים הזהים לנוסח הדוגמא המופיע בקובץ הבא. את התצהיר יש לשלוח לוועדת הבחירות לדוא"ל bematana@gmail.com ו/או לפקס 08-9408884 עם העתק לנציג, עד ליום ג' הקרוב, 15.7.2014 בערב.

10.7.2014ועדת הבחירות החליטה לאשר הגשת מועמדות לתפקידים השונים גם על ידי נציגים שלא הגישו מועמדות בסבב הבחירות הקודם.

פרסומים:

ספר הבוחרים הסופי (זכאי זכות בחירה) – פרסום מיום 27.7.2014

רשימת המועמדים (טיוטא להתייחסות) – פרסום מיום 29.7.2014

טפסים רלוונטיים להורדה:

תקנון הבחירות   -תקנון בחירות ארצי 2014

טופס נציגות לנציג/ה שנבחר/ה לכהונה כחבר מועצת התלמידים והנוער הארצית או כממלא מקום בשלושת החודשים האחרונים, או מסיים כיתה י"ב שנבחר לכהונה במועצת התלמידים והנוער הארצית ב-12 החודשים האחרונים - טופס נציגות 2014 

נוסח תצהיר (נספח לטופס הנציגות- יישלח על ידי החותמים ישירות לועדת הבחירות)

טפסים למועמדים בבחירות (הגשת מועמדות + רשימת תומכים) -  טופס הגשת מועמדות לבחירות 2014     טופס-רשימת-תומכים   

טפסים לחברי ועדת הבחירות – טופס הצהרה לחבריי ועדת הבחירות


לו"ז הבחירות

סיום הגשת הפרוטוקולים המחוזיים לועדת הבחירות על בחירות שנערכו לנציגים ארציים עד מוצא"ש 12.7.2014     – עבר

תשובת הועדה למחוזות לגבי הפרוטוקולים (תקין / לקוי- יש צורך לתקן / פסול- יש לקיים בחירות מחדש) עד יום א' 13.7.2014   – עבר

העברת טפסי נציגות לוועדת הבחירות על ידי הנציגים הארציים עד יום ג' 15.7.2014 בשעה 23:59. – עבר

אימות טפסי הנציגות על ידי חברי הועדה בין התאריכים 15-19 ליולי 2014. – עבר

הגשת מועמדות לתפקיד/ים במסגרת הבחירות עד לתאריך 19.7.2014 בשעה 20:00 – עבר

פרסום 'ספר הבוחרים' על ידי הועדה ביום א' 20.7.2014  - בוצע

פרסום רשימת המועמדים על ידי הועדה ביום א' 20.7.2014 בערב (לאחר אימות 50 החתימות של המועמדים)  - נדחה לאור הבחירות במחוז דרום, והרצון לאפשר לנציגי המחוז להגיש מועמדות

פרסום רשימת המועמדים(טיוטת ספר המועמדים) – יום ג', 29.7.2014  - בוצע

ערעורים על טיוטת 'ספר המועמדים'  עד ליום ד', 30.7.2014 בשעה 20:00- בוצע

הועדה מבקשת להימנע מתעמולת בחירות במהלך סמינר מועצת התלמידים והנוער הארצית 4-7.8.2014.

כינוס ועדת הבחירות ופרסום הודעה אחרונה של ועדת הבחירות 6.8.2014

פרסום ספר הבוחרים הסופי 7.8.2014

סיום תעמולת הבחירות ביום א', 11.8.2014 בעת התחלת מליאת הבחירות.   

 יום הבחירות 11.8.2014. מיקום: סמינר שיין- בית הספר הארצי לעובדי חינוך ונוער (פתח תקווה). החל מהשעה 11:00

בברכה,
חברי ועדת הבחירות 2014