קול קורא: "קרן המלאכים" מלגות על בסיס כלכליקול קורא:

העמותה פרסמה קול קורא להגשת בקשות למלגה עבור סמינרי קיץ, למשתתפי הסמינרים בקיץ של מועצות התלמידים והנוער המחוזיות ומועצת התלמידים והנוער הארצית.

יש להעביר את הטפסים לעמותה לא יאוחר מיום 20 ליולי 2012

טפסים ומידע נוסף מצויים בעמוד קרן המלאכים באתר העמותה