הזמנה לישיבת אסיפה כללית של העמותה 5.7.2012קיץ נעים לכולם,
ביום ה' 5 ליולי 2012 בשעה 17:30 נקיים ישיבת אסיפה כללית של עמותת במתנ"ה, שלא מן המניין.
לאסיפה מוזמנים כל חברי העמותה הרשומים שחברותם הינה בתוקף.
הישיבה תתקיים במשרד החינוך בתל אביב (רחוב השלושה 2).

על סדר היום:
* תיקונים בתוכנית העבודה, עדכונים מנהליים והיערכות לבחירות לועד העמותה ולועדת הביקורת בישיבת האסיפה שתערך בחודש דצמבר.
* היערכות לסמינרי הקיץ במחוזות.
* היערכות לאירועי 20 שנים למועצות התלמידים והנוער.
* ארגון מחדש של פרוייקט "אח בוגר" וסיוע למזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית הנכנסת.

ביום חמישי הקרוב (28/6/2012) תסיים את פעילותה מזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית בתום קדנציה רבת הישגים, ויתקיימו בחירות למזכירות החדשה. אני מברך את עו"ד עמיר הרן על סיועו לועדת הבחירות ומזמין אתכם להכנס לאתר הבחירות שפתחה מועצת התלמידים והנוער הארצית

עדכונים נוספים וקולות קוראים שהוציאה העמותה בשבוע שעבר בנושא קרן המלגות, מצויים באתר העמותה: www.bematana.org.il

מצפה לראותכם בישיבת העמותה,

אורי מלכין
יו"ר הועד
עמותת במתנ"ה
www.bematana.org.il