קול קורא: מלגת מצטיינים ע"ש סגן הילה בצלאליהעמותה מבקשת לבשר על פתיחתה של קרן מלגות למצטיינים בתחום מועצת התלמידים והנוער לזכרה ולהנצחתה של חברתנו סגן הילה בצלאלי ז"ל.

בקשות למלגות במסגרת הקרן למועד קיץ 2012 יתקבלו עד לתאריך 20.7.2012 רשאים להמליץ על מועמד נציגים החברים במועצת התלמידים והנוער הארצית ו/או המחוזית, מנחים ומפקחים ממשרד החינוך, וחברי עמותת במתנ"ה.

המלגה מיועדת לנציגים החברים במועצת התלמידים והנוער הארצית ו/או בעלי תפקידים באחת ממועצות התלמידים והנוער המחוזיות המוכרות על ידי משרד החינוך.

פרטים נוספים, קריטריונים וטפסים בעמוד קרן החלומות – מלגת מצטיינות ע"ש הילה בצלאלי ז"ל באתר העמותה