יו"רי המועצות לדורותיהם נפרדים מיוסי לוילרגל פרישתו של יוסי לוי מתפקיד מנהל מינהל חברה ונוער, אספנו חלק מיושבי ראש מועצת התלמידים והנוער הארצית בעשור האחרון לסרטון מיוחד.

הסרטון הוקרן בועידת מועצות התלמידים והנוער הארצית "זמן להתנער הנוער מתעורר" ובערב הפרידה שערך עבורו משרד החינוך.

את הסרטון ערך חבר הועד של העמותה, סיון גולדברג:

עמותת במתנ"ה מודה למר יוסי לוי על שיתוף פעולה צמוד וחיובי עם מינהל חברה נוער בהנהגתו.