קול קורא לבוגרי מועצה להנחייה בסמינרים מחוזייםעמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) שמחה להשתתף ולסייע גם השנה לסמינרי ההכשרה למועצות תלמידים ונוער המתקיימים כל שנה בחורף, במהלך חופשת חג החנוכה. כגוף המרכז ומתכלל את פעילות בוגרי מועצות התלמידים והנוער אנו פונים אליכם – בוגרי המועצות, אם הינכם מעוניינים לקחת חלק משמעותי בסמינרי ההכשרה המחוזיים ברחבי הארץ בתכנון, בהדרכה ובניהול מוזמנים למלא קול קורא זה. פירוט התפקידים והיקפה ייקבע על ידי המחוז לאחר שיחות שינהל עם עמותת במתנ"ה. יש למלא את הטופס בקישור: https://goo.gl/forms/XeJpiOLSe2UNeD3K2 לא יאוחר מיום 05.11.2018.

לפרטים נוספים ניתן לקרא את החוזר המצורף

קול קורא שותפות בסמינרי הכשרה מחוזיים – חורף 2018