מלגות קרן המלאכים לסמינרי החורף 2018עמותת במתנ"ה מודיעה על פתיחת הגשת מועמדות לזכאות לקבלת מלגות "קרן המלאכים"

במסגרת סמינרי ההכשרה המחוזיים בחנוכה.

פרטים נוספים בדף קרן המלאכים