"אות המועצה היוזמת"תחרות "אות המועצה היוזמת" – למועצות תלמידים ונוער רשותיות תקינות המצטיינות ביוזמה וביישום מסמך הוועידה הארצית לשנת תשע"ח, 2018 

עמותת במתנ"ה שמחה להכריז על תחרות "אות המועצה היוזמת".

מתוך הרצון להוקיר מועצות הפועלות בצורה תקינה  אשר יוזמות  פעילויות שונות לטובת הנוער תוך יצירת מעורבות של  בני נוער רבים ,עמותת במתנ"ה) בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית (שמחה לפנות אליכם להגיש מועמדות  לאות הצטיינות למועצות תלמידים ונוער רשותיות תקינות יוזמות ומיישמות את מסמך הוועידה . לשנת תשע"ח.

הוועדה הבוחנת תיתן משקל מיוחד למועצות שהוכחה הצטיינותם. כמו כן רשאית הועדה לזמן מועמדים לשיחת התרשמות אישית. לוועדה יוזמנו נציגים ממועצת התלמידים והנוער הארצית וממינהל חברה ונוער.

 אנו קוראים למועצות תלמידים ונוער תקינות אשר יזמו במהלך השנה  האחרונה פעילויות לשינוי חברתי לצד יישום מסמך הועידה" ישראליות משותפת" . להגיש מועמדות  התעודות יוענקו לרשויות אשר יעמדו בקריטריונים הבאים:

 1. מועצת התלמידים והנוער הרשותית הינה מועצה יוזמת ובחרה נושא כלשהו ופעלה למענו תוך יצירת מעורבות של בני נוער רבים (לדוגמה: מאבק בתאונות דרכים, מאבק באלימות, מאבק לשמירה על הסביבה, וכדומה);
 2. מועצת התלמידים והנוער הרשותית קיימה פעילויות המיישמות את נושא "ישראליות משותפת";
 3. המועצה יישמה לפחות שלושה סעיפים ממסמך היישום וביצעה אותם באופן יצירתי;
 4. מועצת התלמידים והנוער תקינה באישור מועצת התלמידים והנוער המחוזית (על האישור להיות מצורף) לפי הקריטריונים הבאים:
 • התקיימו בחירות חשאיות לנציגות נבחרת מבתי הספר וכל ארגוני הנוער ביישוב;
 • מתקיימת פעילות שוטפת פעילה;
 • קיימת תכנית שנתית הכוללת יישום מסמך הוועידה הארצית;
 • נבחרו בעלי תפקידים במועצה (יו"ר, סגן יו"ר, מבקר, נציגי הרשות במחוז);
 • תקנון המועצה מסתמך על תקנון העל;
 • קיום פגישות בין המועצה למקבלי החלטות, השתתפות בוועדות וכדו'.
 • קיום מעורבת בקבלת ההחלטות במוסדות הרשות (ישיבות, ועדות);
 • ישיבות המליאה מתקיימות באופן סדיר;
 • המועצה עוברת תהליך הכשרה במהלך השנה (מינימום 10 שעות);
 • קיימת נציגות קבועה בגלגל המועצות הבא.
 • הרשות מקצה משאבים למועצה;
 • קיים מערך הכנה לקראת בחירות למועצה;
 • המועצה מקיימת תהליך ביקורת;
 • מנחה המועצה הרשותית הוכשר והוסמך ע"י מינהל חברה ונוער.
 • הגשת טפסים לפי המתואר

כל רשות המעוניינת להגיש מועמדות תגיש את הטפסים המצורפים למסמך זה עד ליום 29/7/2018  באמצעות דוא"ל: bematana@gmail.com.

ועדה מיוחדת לנושא תדון בכל המועמדים ותקבל החלטה. התעודות והפרסים יוענקו במהלך טקס הענקת קרן החלומות של עמותת במתנ"ה. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל אל עמותת במתנ"ה.

להורדה:

אות המועצה היוזמת תשעח 2018