"המנחה של המדינה"עמותת במתנ"ה שמחה להזמין את הציבור להציע מועמדים לתחרות המנחה של המדינה.

עמותת במתנ"ה שמחה להכריז על תחרות "המנחה של המדינה". בתור עמותת בוגרים של מועצות התלמידים והנוער אנו רואים חשיבות גדולה באלו המחנכים את הנציגים לפעילות תקינה, מקצועית ועם דגש על שליחותו של נבחר ציבור.

לשם כך השנה עמותת במתנ"ה תעניק, לראשונה, את אות "המנחה של המדינה".
אנו מזמינים את נציגי מועצות התלמידים והנוער ברמה הרשותית, המחוזית והארצית וכן את הציבור הרחב להמליץ על מנחי מועצות משמעותיים שהשפיעו עליהם לאורך השנים. מתוכם יבחרו הזוכים.

הוועדה הבוחנת תיתן משקל מיוחד למנחים שהוכחה הצטיינותם ותרומתם מעל למצופה בתחום מועצות התלמידים והנוער. כמו כן רשאית הועדה לזמן מועמדים לשיחת התרשמות אישית.

 זכאים לקבלת האות רק מנחי מועצות העונים על הקריטריונים הבאים:

  1. הנחייה של מועצת תלמידים ונוער רשותית, מחוזית או ארצית (המוכרת על ידי משרד החינוך) בשנים תשע"ז-תשע"ח בהיקף של לפחות 50% משרה.
  2.  המנחה הינו בוגר/ת קורס מנחים של מינהל חברה ונוער- קורס מנחי מועצות בית ספריים או קורס רכזי מנהיגות רשותיים.
  3.  מועצת התלמידים אותה מנחה המנחה הינה תקנית לפי עמותת במתנ"ה, ותקינותה מוכרת על ידי מועצת התלמידים והנוער המחוזית.
  4. המלצה של  בני נוער ותלמידים החברים במועצה שאותה מנחה המנחה, מפקח או מנחה של מינהל חברה ונוער או בוגר מועצת תלמידים ונוער המשתייך לעמותת במתנ"ה.

מבקשי המלגה מתבקשים למלא ולשלוח את הטפסים  בצורה מסודרת באמצעות הדוא"ל לכתובת הרשמית של עמותת במתנ"ה: bematana@gmail.com עד ליום ג' ה- 10.04.2018

ועדת המלגות תתכנס במהלך חודש אפריל ותקבע את המצטיינים, לכן לא תתאפשר אפשרות להארכת המועד.

פרטים נוספים אודות הקריטריונים בטפסים שפרסמה העמותה.

להורדה:

פרויקט המנחה של המדינה 2018