מלגות עמותת במתנ"ה לשנת תשע"זעמותת במתנ"ה מודיעה על פתיחת הגשת מועמדות לזכאות לקבלת מלגות.

מלגת "קרן החלומות" ומלגת "קרן המלאכים" פתוחות להגשת מועמדות

פרטים נוספים בדף הקרנות תחת לשונית פרויקטים ושירותים