דחייה נוספת של הבחירות למזכירות מועצת התלמידים והנוער הארציתהרינו להודיע כי הבחירות למועצת התלמידים והנוער הארצית נדחו לתאריך 11.8.2014.

פרטים נוספים בעמוד ועדת הבחירות באתר העמותה