קול קורא לקראת סמינרי הקיץ של מועצות התלמידים והנוער- 'קרן המלאכים' ו'קרן החלומות'לקראת סמינרי הקיץ במועצות התלמידים והנוער המחוזיות ובמועצת התלמידים והנוער הארצית, עמותת במתנ"ה  יוצאת גם השנה ב'קול קורא' להענקת מלגות במסגרת קרנות העמותה.
העמותה תעניק השנה מלגות כמידי שנה בשנים האחרונות, במסגרת קרנות העמותה המיועדות לחברי מועצת התלמידים והנוער הארצית ולבעלי תפקידים במועצות המחוזיות"
* 'קרן המלאכים' של העמותה מיועדת עבור נציגים אשר זקוקים לסיוע חלקי או מלא במימון סמינרי הקיץ, וניתנת על בסיס קריטריונים כלכליים ומצב משפחתי. להורדת טפסים ולמידע נוסף אודות הקרן.  או תחת לשונית 'פרויקטים ושירותים'
באחריות מנחי המועצות מטעם משרד החינוך לאתר מועמדים הרלוונטיים לקרן זו, להפנות את תשומת ליבם לקיומה של המלגה, ואף לסייע להם במילוי והשלמת הטפסים.
* 'קרן החלומות' של העמותה הקרויה על שמה של חברתנו סגן הילה בצלאלי ז"ל, ניתנת למצטיינים ולבני נוער במועצת התלמידים והנוער הארצית ובמועצות המחוזיות שעשו בשנת תשע"ד פעילות יוצאת דופן למען בני הנוער והתלמידים והחברה הכללית במדינת ישראל. להורדת טפסים ולמידע נוסף אודות הקרן. או תחת לשונית 'פרויקטים ושירותים'
המלצה לזכאות מלגה במסגרת הקרן יכולה להתבצע על ידי מנחים ומפקחים, חברי מועצות התלמידים והנוער וכן חברי עמותת במתנ"ה. המלגה תוענק בטקס במעמד בני משפחת בצלאלי במסגרת סמינר הקיץ של מועצת התלמידים והנוער הארצית (4-7.8.2014).
בשני המקרים קיים צורך בהחתמת מנחי המועצות המחוזיות על הטפסים, וכן לצרף טפסים רלוונטיים.
אנו מציעים לקרוא היטב את המידע המופיע הן באתר עמותת במתנ"ה והן בעמוד הראשון של טפסי בקשת המלגה.
לוחות זמנים:
הגשת הטפסים, ל-2 הקרנות, אפשרית עד ליום שישי 1.8.2014 בשעה 12:00.
ביום זה תדון ועדת המלגה של העמותה על חלוקת הכספים, ולכן לא תהיה אפשרות נוספת להארכה. נא עמדו בלוחות הזמנים. ישיבותיה של ועדת המלגות חסויות וסגורות, מטעמים של צנעת הפרט.
היות והעמותה מפוקחת על ידי רשם העמותות, לא תוכל העמותה לדון בבקשות שיגיעו ללא הטפסים המתאימים (אותם ניתן להוריד מאתר העמותה). כמו כן לא יכולה העמותה להעניק מלגות ללא כינוסה של ועדת המלגות.
בברכת קיץ משמעותי לכולנו,
חברי עמותת במתנ"ה