עמוד ועדת הבחירות למועצת התלמידים והנוער הארצית- סבב שני (2014)אתר ועדת הבחירות למזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית (סבב שני).

על פי החלטת מזכירות מועצת התלמידים והנוער הארצית, מיום 6 ליולי 2014, הוקמה מחדש ועדת בחירות שמטרתה להכין את המועצה לבחירות תקינות, שקופות ודמוקרטיות. העמותה מורכבת מנציגי מועצת התלמידים והנוער הארצית ומחברי עמותת במתנ"ה.

הועדה פועלת על פי תקנון הבחירות שאושר על ידי מליאת מועצת התלמידים והנוער הארצית ביום 24.6.2014 אליו הוכנסו שינויים בסעיפי תאריכי ההערכות לבחירות ויום הבחירות, והרכב ועדת הבחירות.

שמות 7 חברי ועדת הבחירות:

נוער- גיא ניסנזון, נעם פיינגנבוים, דוד הורוביץ, ראשיד מסלאחה

בוגרים וחברי עמותה- אורי מלכין (יו"ר ועדת הבחירות), אריאל סולומון, מוני בן דוד

 

לכניסה לאתר הבחירות לחץ כאן (או דרך לשונית 'פרוייקטים ושירותים')

 

בברכה,

אורי מלכין , יו"ר ועדת הבחירות