הורדת גיל הבחירה לכנסת לגיל 17מצ"ב מצגת שהוצגה על ידי יו"ר העמותה, אורי מלכין, בדיון השדולה למען הנוער (בראשות ח"כ יפעת קריב). שדנה ביום ב', 10.2.2014 בהצעה להורדת גיל הבחירה לגיל 17 גם בבחירות לכנסת.

המצגת