"מתחברים בדרך לירושלים" בחג הסוכותחברי העמותה מוזמנים לאירוע "מתחברים בדרך לירושלים" – בשיתוף משרד החינוך מנהל חברה ונוער וארגון "מתחברים" בימים ב' וג' 23-24 בספטמבר 2013 בתחנות שונות בדרך לירושלים.

לפרטים נוספים:

https://www.facebook.com/MitchabrimBonimAtid