הזמנה לאסיפה הכללית של עמותת במתנ"ה 15.8.2013ישיבת האסיפה הכללית של עמותת במתנ"ה תתקיים ביום חמישי הקרוב, 15.8.2013
במשרד החינוך בתל אביב (רחוב השלושה, ליד אצטדיון יד אליהו).
מצ"ב הלו"ז
16:30- התכנסות (קומת חדרי הדיונים- קומה 1 משרד החינוך בתל אביב, רחוב השלושה).
17:00-18:00
א. שיחה עם מר שמעון שמעון , ראש מטה מנהל חברה ונוער על תוכניות המנהל לשנה הקרובה וסיכום השנה שחלפה ואירועי הקיץ, תיאום ציפיות בין המנהל ובין העמותה.
ב. שיחה עם חברי המזכירות הנכנסת של מועצת התלמידים והנוער הארצית
ג. סיכום אירועי הקיץ בהם שולבה העמותה (סמינר ארצית, קיץ בטוח לאילת והגעת נבחרת ברצלונה לארץ).
18:00-19:00 – אישור דו"ח כספי ומילולי לשנת 2012 כפי שנכתב על ידי רו"ח ענת דיסקין (נוכחות חובה של כל חברי האסיפה הכללית הרשומים!)
19:00-19:30 – אישור תוכנית העבודה לשנים 2013-2014 ודיון בנושא פעילות העמותה לשנה הקרובה.
כיוון שמדובר באסיפה כללית שנתית, הנוכחות הינה חובה של חברי העמותה הרשומים הבאים: עו"ד עמיר הרן, הדרה רוזנבלום, מלכין אורי, עודד גפני, אפי לוי, עמית כתר, דוד אוחיון, הדר שומן, חן בן אליעזר, גל סעדה, שלי ימי, יהודה חממי, לוטן פיניאן, סיון גולדברג, עופרה בן גד, נופר סלמן, יוסי ג'יבלי, חן קראוס קורל וקסל וגילי קמה.

ללא נוכחות של רבע מהחברים הנ"ל לא נוכל לקיים את ההצבעה על הדו"חות.

אנשים שאינם רשומים ברשימה זו, והיו חברי עמותה- מתבקשים לחדש את חברותם טרם התחלת הישיבה, באמצעות תשלום דמי החבר, על מנת שיוכלו להתווסף לרשימה ולהצביע.

זו שוב ההזדמנות להודות לכל אחד ואחת מחברי העמותה אשר סייעו באירועי הקיץ השונים: סמינר הקיץ של הארצית ובתוכו הטקס לזכרה של חברתנו סגן הילה בצלאלי ז"ל, הגעת נבחרת ברצלונה לארץ ופרוייקט "קיץ בטוח לאילת" (ראו תמונה).