דרוש: מנהל יחידת נוער ליישוב אורניתדרוש- מנהל יחידת נוער ורכז מציל"ה ליישוב אורנית.

פרטים נוספים בקובץ המצ"ב.