דרוש רכז מועצות תלמידים בעיריית נתניה



לעיריית נתניה דרוש רכז מועצות תלמידים בבתיה"ס. העבודה תחת המחלקה לחברה ונוער בנתניה. היקף המשרה או חצי משרה, מדובר על שני בקרים ואח"צ אחד (כאשר בוקר אחד חייב להיות ראשון בבוקר).

לפרטים: גל סעדה (חברת ועד העמותה)-  galsaada@gmail.com