ישיבת אסיפה כללית 6.12.2012 היערכות לכנס ובחירת בעלי תפקידים חדשיםהתחבר: