חדשות

המנחה של המדינה תשעט 2019

עמותת במתנ"ה שמחה להכריז על תחרות "המנחה של המדינה". בתור עמותת בוגרים של מועצות התלמידים והנוער אנו רואים חשיבות גדולה באלו המחנכים את הנציגים לפעילות תקינה, מקצועית ועם דגש על שליחותו של נבחר ציבור.

לשם כך השנה עמותת במתנ"ה תעניק בשנת תשע"ט זו השנה השנייה, את אות "המנחה של המדינה". 
אנו מזמינים את נציגי מועצות התלמידים והנוער ברמה הרשותית, המחוזית והארצית וכן את הציבור הרחב להמליץ על מנחי מועצות משמעותיים שהשפיעו עליהם לאורך השנים. מתוכם יבחרו הזוכים.
השנה האות מוענק בשיתוף עם האיגוד המקצועי למנהלי יחידות נוער

הוועדה הבוחנת תיתן משקל מיוחד למנחים שהוכחה הצטיינותם ותרומתם מעל למצופה בתחום מועצות התלמידים והנוער. כמו כן רשאית הועדה לזמן מועמדים לשיחת התרשמות אישית.

 זכאים לקבלת האות רק מנחי מועצות העונים על הקריטריונים הבאים:

 1. הנחייה של מועצת תלמידים ונוער רשותית, מחוזית או ארצית (המוכרת על ידי משרד החינוך) בשנים תשע"ח-תשע"ט בהיקף של לפחות 50% משרה.
 2.  המנחה הינו בוגר/ת קורס מנחים של מינהל חברה ונוער- קורס מנחי מועצות בית ספריים או קורס רכזי מנהיגות רשותיים.
 3.  מועצת התלמידים אותה מנחה המנחה הינה תקנית לפי עמותת במתנ"ה, ותקינותה מוכרת על ידי מועצת התלמידים והנוער המחוזית.
 4. המלצה של  בני נוער ותלמידים החברים במועצה שאותה מנחה המנחה, מפקח או מנחה של מינהל חברה ונוער או בוגר מועצת תלמידים ונוער המשתייך לעמותת במתנ"ה.

מבקשי המלגה מתבקשים למלא ולשלוח את הטפסים  בצורה מסודרת באמצעות הדוא"ל לכתובת הרשמית של עמותת במתנ"ה: bematana@gmail.com עד ליום ה- 05.05.2019

ועדת המלגות תתכנס במהלך חודש אפריל ותקבע את המצטיינים, לכן לא תתאפשר אפשרות להארכת המועד.

פרטים נוספים אודות הקריטריונים בטפסים שפרסמה העמותה.

להורדה:

קול קורא המנחה של המדינה 2019

קריטריונים, תקנון וטפסים להגשה

 

 


 


קול קורא לבוגרי מועצה להנחייה בסמינרים מחוזיים

עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) שמחה להשתתף ולסייע גם השנה לסמינרי ההכשרה למועצות תלמידים ונוער המתקיימים כל שנה בחורף, במהלך חופשת חג החנוכה. כגוף המרכז ומתכלל את פעילות בוגרי מועצות התלמידים והנוער אנו פונים אליכם – בוגרי המועצות, אם הינכם מעוניינים לקחת חלק משמעותי בסמינרי ההכשרה המחוזיים ברחבי הארץ בתכנון, בהדרכה ובניהול מוזמנים למלא קול קורא זה. פירוט התפקידים והיקפה ייקבע על ידי המחוז לאחר שיחות שינהל עם עמותת במתנ"ה. יש למלא את הטופס בקישור: https://goo.gl/forms/XeJpiOLSe2UNeD3K2 לא יאוחר מיום 05.11.2018.

לפרטים נוספים ניתן לקרא את החוזר המצורף

קול קורא שותפות בסמינרי הכשרה מחוזיים – חורף 2018


מלגות קרן המלאכים לסמינרי החורף 2018

עמותת במתנ"ה מודיעה על פתיחת הגשת מועמדות לזכאות לקבלת מלגות "קרן המלאכים"

במסגרת סמינרי ההכשרה המחוזיים בחנוכה.

פרטים נוספים בדף קרן המלאכים


"אות המועצה היוזמת"

תחרות "אות המועצה היוזמת" – למועצות תלמידים ונוער רשותיות תקינות המצטיינות ביוזמה וביישום מסמך הוועידה הארצית לשנת תשע"ח, 2018 

עמותת במתנ"ה שמחה להכריז על תחרות "אות המועצה היוזמת".

מתוך הרצון להוקיר מועצות הפועלות בצורה תקינה  אשר יוזמות  פעילויות שונות לטובת הנוער תוך יצירת מעורבות של  בני נוער רבים ,עמותת במתנ"ה) בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית (שמחה לפנות אליכם להגיש מועמדות  לאות הצטיינות למועצות תלמידים ונוער רשותיות תקינות יוזמות ומיישמות את מסמך הוועידה . לשנת תשע"ח.

הוועדה הבוחנת תיתן משקל מיוחד למועצות שהוכחה הצטיינותם. כמו כן רשאית הועדה לזמן מועמדים לשיחת התרשמות אישית. לוועדה יוזמנו נציגים ממועצת התלמידים והנוער הארצית וממינהל חברה ונוער.

 אנו קוראים למועצות תלמידים ונוער תקינות אשר יזמו במהלך השנה  האחרונה פעילויות לשינוי חברתי לצד יישום מסמך הועידה" ישראליות משותפת" . להגיש מועמדות  התעודות יוענקו לרשויות אשר יעמדו בקריטריונים הבאים:

 1. מועצת התלמידים והנוער הרשותית הינה מועצה יוזמת ובחרה נושא כלשהו ופעלה למענו תוך יצירת מעורבות של בני נוער רבים (לדוגמה: מאבק בתאונות דרכים, מאבק באלימות, מאבק לשמירה על הסביבה, וכדומה);
 2. מועצת התלמידים והנוער הרשותית קיימה פעילויות המיישמות את נושא "ישראליות משותפת";
 3. המועצה יישמה לפחות שלושה סעיפים ממסמך היישום וביצעה אותם באופן יצירתי;
 4. מועצת התלמידים והנוער תקינה באישור מועצת התלמידים והנוער המחוזית (על האישור להיות מצורף) לפי הקריטריונים הבאים:
 • התקיימו בחירות חשאיות לנציגות נבחרת מבתי הספר וכל ארגוני הנוער ביישוב;
 • מתקיימת פעילות שוטפת פעילה;
 • קיימת תכנית שנתית הכוללת יישום מסמך הוועידה הארצית;
 • נבחרו בעלי תפקידים במועצה (יו"ר, סגן יו"ר, מבקר, נציגי הרשות במחוז);
 • תקנון המועצה מסתמך על תקנון העל;
 • קיום פגישות בין המועצה למקבלי החלטות, השתתפות בוועדות וכדו'.
 • קיום מעורבת בקבלת ההחלטות במוסדות הרשות (ישיבות, ועדות);
 • ישיבות המליאה מתקיימות באופן סדיר;
 • המועצה עוברת תהליך הכשרה במהלך השנה (מינימום 10 שעות);
 • קיימת נציגות קבועה בגלגל המועצות הבא.
 • הרשות מקצה משאבים למועצה;
 • קיים מערך הכנה לקראת בחירות למועצה;
 • המועצה מקיימת תהליך ביקורת;
 • מנחה המועצה הרשותית הוכשר והוסמך ע"י מינהל חברה ונוער.
 • הגשת טפסים לפי המתואר

כל רשות המעוניינת להגיש מועמדות תגיש את הטפסים המצורפים למסמך זה עד ליום 29/7/2018  באמצעות דוא"ל: bematana@gmail.com.

ועדה מיוחדת לנושא תדון בכל המועמדים ותקבל החלטה. התעודות והפרסים יוענקו במהלך טקס הענקת קרן החלומות של עמותת במתנ"ה. לפרטים נוספים ניתן לפנות בדוא"ל אל עמותת במתנ"ה.

להורדה:

אות המועצה היוזמת תשעח 2018

 


"המנחה של המדינה"

עמותת במתנ"ה שמחה להזמין את הציבור להציע מועמדים לתחרות המנחה של המדינה.

עמותת במתנ"ה שמחה להכריז על תחרות "המנחה של המדינה". בתור עמותת בוגרים של מועצות התלמידים והנוער אנו רואים חשיבות גדולה באלו המחנכים את הנציגים לפעילות תקינה, מקצועית ועם דגש על שליחותו של נבחר ציבור.

לשם כך השנה עמותת במתנ"ה תעניק, לראשונה, את אות "המנחה של המדינה".
אנו מזמינים את נציגי מועצות התלמידים והנוער ברמה הרשותית, המחוזית והארצית וכן את הציבור הרחב להמליץ על מנחי מועצות משמעותיים שהשפיעו עליהם לאורך השנים. מתוכם יבחרו הזוכים.

הוועדה הבוחנת תיתן משקל מיוחד למנחים שהוכחה הצטיינותם ותרומתם מעל למצופה בתחום מועצות התלמידים והנוער. כמו כן רשאית הועדה לזמן מועמדים לשיחת התרשמות אישית.

 זכאים לקבלת האות רק מנחי מועצות העונים על הקריטריונים הבאים:

 1. הנחייה של מועצת תלמידים ונוער רשותית, מחוזית או ארצית (המוכרת על ידי משרד החינוך) בשנים תשע"ז-תשע"ח בהיקף של לפחות 50% משרה.
 2.  המנחה הינו בוגר/ת קורס מנחים של מינהל חברה ונוער- קורס מנחי מועצות בית ספריים או קורס רכזי מנהיגות רשותיים.
 3.  מועצת התלמידים אותה מנחה המנחה הינה תקנית לפי עמותת במתנ"ה, ותקינותה מוכרת על ידי מועצת התלמידים והנוער המחוזית.
 4. המלצה של  בני נוער ותלמידים החברים במועצה שאותה מנחה המנחה, מפקח או מנחה של מינהל חברה ונוער או בוגר מועצת תלמידים ונוער המשתייך לעמותת במתנ"ה.

מבקשי המלגה מתבקשים למלא ולשלוח את הטפסים  בצורה מסודרת באמצעות הדוא"ל לכתובת הרשמית של עמותת במתנ"ה: bematana@gmail.com עד ליום ג' ה- 10.04.2018

ועדת המלגות תתכנס במהלך חודש אפריל ותקבע את המצטיינים, לכן לא תתאפשר אפשרות להארכת המועד.

פרטים נוספים אודות הקריטריונים בטפסים שפרסמה העמותה.

להורדה:

פרויקט המנחה של המדינה 2018


מצטרפים לעמותת במתנה

אם אתם בוגרי מועצה ורוצים להצטרף לעמותת במתנ"ה זו ההזדמנות!

עמותת במתנ"ה מזמינה אתכם להצטרף כחברי עמותה או עמיתי עמותה או לחדש חברות.

לפרטים נוספים ניתן להיכנס לדף הצטרפות לעמותה תחת לשונית חברי העמותה

 


מלגות "קרן המלאכים" לסמינרי החורף

עמותת במתנ"ה מודיעה על פתיחת הגשת מועמדות לזכאות לקבלת מלגות "קרן המלאכים"

במסגרת סמינרי ההכשרה המחוזיים בחנוכה.

פרטים נוספים בדף הקרנות תחת לשונית פרויקטים ושירותים


כנס בוגרים 2017 – חוגגים ל25 שנים לגלגל המועצות ועשור לעמותת במתנ"ה

בוגרי מועצה, חברים, עמיתים ושותפים יקרים,
עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) שמחה ונרגשת להזמינכם לפגשית מחזור – בוגרים מכל השנים, או במילים אחרות
כנס בוגרים 2017
לרגל חגיגות 25 שנים לייסוד "גלגל המועצות" (מועצות התלמידים והנוער בישראל) ועשור לעמותת במתנ"ה
יום חמישי, ט"ז אלול ה'תשע"ז, 7 בספטמבר 2017, בין השעות 19:00-22:00
במכללת ג'ון ברייס ת"א, רחוב חומה ומגדל 29 תל אביב – קומה 5, מרפסת אירועים
(החניה בחנייה בתשלום / לאורך הרחוב)
בתכנית:
19:00-20:00  - התכנסות וקבלת פנים
20:00-22:00
 -  ברכות והרמת כוסית לרגל ראש השנה
- "מנהיגות ייצוגית נבחרת – אתמול, היום ומחר"
- הצגת הישגי המועצות ותכניות העמותה
- תכנית אמנותית
עלות השתתפות הינה 50 ש"ח.
ניתן לשלם במקום או להעביר תשלום מראש באמצעות העברה בנקאית (או אפליקציות העברה שונות לחשבון עמותת במתנ"ה.
עמותת במתנ"ה, בנק מס' 12 – בנק הפועלים, סניף 558, מספר חשבון: 256414
נבקשכם לאשר השתתפות בטופס: https://goo.gl/yT3ksJ
חיילים ומתנדבי שנת שירות הזקוקים לאישור לאירוע מוזמנים ליצור איתנו קשר ונספק לכם מכתב שכזה.
מוזמנים להתעדכן בדף הפייסבוק שלנו ובעמוד האירוע
נתראה,
חברי ועד הנהלת עמותת במתנ"ה

טקס הענקת מלגות העמותה

 מדי שנה עמותת במתנ"ה (בוגרי מועצת התלמידים והנוער הארצית) מפעילה שתי קרנות מלגות המיועדות לנציגי מועצות התלמידים והנוער.

 "קרן המלאכים" ע"ש שולמית מלכין ז"ל, מעניקה מלגות על רקע כלכלי לנציגי מועצות תלמידים ונוער הלוקחים חלק בסמינר הארצי למועצות תלמידים ונוער.

 "קרן החלומות" ע"ש סגן הילה בצלאלי ז"ל, הינה קרן מלגות הצטיינות המוענקת על בסיס המלצות וקריטריונים המעידים על הצטיינות ותרומה מעל למצופה בתחום המנהיגות הייצוגית הנבחרת.

הקרנות הינן רק חלק מן הדרכים באמצעותה פועלת עמותת במתנ"ה לקידום מנהיגות צעירה של מועצות תלמידים ונוער מתוך מטרה לעודד ערכים של ייצוגיות, מעורבות ותרומה לחברה.

אנו שמחים להודיע, כי  מתוך בקשות והמלצות רבות שהתקבלו לידי הועדה, קרן המלגות החליטה להעניק השנה סבסוד מלא ל 2 נציגים את מלגות "קרן המלאכים" לטובת סבסוד מלא לסמינר הקיץ (לא נפרט את שמותיהם מפאת פרטיותם), ואת "קרן החלומות" – מלגות ההצטיינות ל-5 נציגים בוגרים:

 • איתי שובל, הרצליה, מחוז תל אביב
 • דני קציר, להבים, מחוז דרום
 • דניאל זליקוביץ, חיפה, מחוז חיפה
 • חנן יזדי, חיפה, מחוז חיפה
 • רעות לוגסי, אזור, מחוז תל אביב

כמו כן החליטה הועדה להעניק תעודת הערכה מיוחדת לראשד פאתחי הייג, מטובא זנגרייה, מחוז צפון.

 

טקס הענקת המלגות והתעודות יתקיים ביום ו', 25 לאוגוסט 2017, ג' באלול תשע"ז, (ביום האחרון של סמינר מועצת התלמידים והנוער הארצית), בין השעות 12:15-13:00 באולם ירושלים, מרכז הרצל, הר הרצל.


מלגות עמותת במתנ"ה לשנת תשע"ז

עמותת במתנ"ה מודיעה על פתיחת הגשת מועמדות לזכאות לקבלת מלגות.

מלגת "קרן החלומות" ומלגת "קרן המלאכים" פתוחות להגשת מועמדות

פרטים נוספים בדף הקרנות תחת לשונית פרויקטים ושירותים